Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til olje- og energiministeren

Datert: 31.01.1990
Besvart: 07.02.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): "Korleis kan eit fritt kraftmarked følgje opp målsettinga om utjamning av kraftprisen for forbrukarane, og korleis vil det kunne slå ut for distrikta og industrien?"


Les hele debatten