Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 02.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Deler av Reksten-samlingen er i ferd med å bli sendt ut av landet. Stortingsflertallet avslo ved saldering av budsjettet å bevilge 25 mill. kroner av Lotto-midler for å sikre at dette ikke skulle skje.

Hvilke muligheter har kulturministeren til å gjøre noe for å redde den verdifulle kunstsamlingen?"


Les hele debatten