Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 29.01.1990
Besvart: 07.02.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "NIPRO AS er en vernet bedrift som har som oppgave å sysselsette yrkes- valghemmede. Den er under gjeldsforhandlinger, men det er nå lagt fram nytt lønnsomt driftsopplegg. Behandlingen av den offentlige gjeld kan føre til at bedriften går konkurs.

Hva vil statsråden gjøre for å bevare de 270 arbeidsplasser og når vil det være klart at bedriften kan fortsette sin virksomhet?"


Les hele debatten