Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til olje- og energiministeren

Datert: 05.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Statkraft selger overskuddskraft til utlandet med betydelig reduserte priser. Det norske markedet har ikke anledning til å kjøpe overskuddskraft til tilsvarende priser. Ved dette får utenlandske virksomheter konkurranse- fortrinn fremfor norske.

Vil olje- og energiministeren gjøre noe for at Statkraft kan gi norske bedriftskunder tilbud av overskuddskraft til like gunstige betingelser som for utenlandske forbrukere?"


Les hele debatten