Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 09.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Ifylgje pressemelding frå Statkraft er det tenkt lagt fram planar for ei omfattande modernisering av kraftverk- og linenett i Norge. Samarbeids- prosjekt mellom Statkraft og Kværner kan gje inntil 15 000 nye årsverk og 5 mrd. kilowattimar, med større lønsemd enn ny kraftutbygging.

Vil statsråden medverke til at desse planane vert igangsett?"


Les hele debatten