Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 14.02.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Golfbaner er arealkrevende, 600-800 dekar. Som regel blir banene plan- lagt på dyrka eller dyrkbar jord.

Vil landbruksministeren sørge for at det i plansammenheng blir sikra at arealer til golfbaner blir sett på som jord- og skogarealer, slik at golf- baneområdene kan tilbakeføres til landbruksområder, med andre ord at arealene blir sikra for framtidig matproduksjon?"


Les hele debatten