Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til landbruksministeren

Datert: 05.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Ved Sula i Frøya kommune i Sør-Trøndelag har 18 tonn furunkulose- smittet laks rømt fra oppdrettsanlegg. Dette kan få dramatiske følger for andre oppdrettsanlegg og for vill-laksen i området.

Hva vil landbruksministeren gjøre for at man skal klargjøre skyld- og ansvarsforhold ved slike uhell og for at man skal unngå liknende uhell i framtida?"


Les hele debatten