Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til landbruksministeren

Datert: 08.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Sandnes formannskap vedtok 6. februar 1990 å si nei til Frank Varners konsesjonssøknad for oppkjøp av aksjene i Øglænd-konsernet. Begrunnelsen for avslaget var at dette oppkjøpet ble foretatt med sikte på oppsplitting og salg av konsernets økonomiske verdier.

Hvilken vurdering har landbruksministeren av konsesjonslovens bestem- melser om samfunnsmessige interesser ved spekulative oppkjøp av fast eiendom?"


Les hele debatten