Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 08.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "NSB planlegger et ruteopplegg på Jærbanen som er så stramt tidsmessig, at de ikke finner å kunne ta med for eksempel funksjonshemmede i rullestoler på toget fordi det vil oppstå regularitetsproblemer.

Mener samferdselsministeren at dette er akseptable effektiviserings- tiltak og angir den retning vår samferdselspolitikk skal ha i 90-årene?"


Les hele debatten