Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til justisministeren

Datert: 08.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Det har vært hevdet at den norske straffeprosessordning, hvor det i større straffesaker ikke har vært mulig å få en 2.instans prøving av skyld- spørsmålet, er i strid med folkerettslige regler.

Hva mener justisministeren om dette, og vil hun ta skritt for å endre dagens regler?"


Les hele debatten