Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 02.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Et problem for mange arbeidssøkere er at de ikke får full kompetanse gjennom AMO-kurs. Mange fylkeskommuner kan gi slikt tilbud ved de videre- gående skolene.

I hvilken grad kan statsråden sørge for at flere arbeidsmarkedsmidler utnyttes til å gi fagkompetanse i samarbeid med det videregående skoleverk?"


Les hele debatten