Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til kommunalministeren

Datert: 15.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "I det politiske grunnlagsdokumentet for den nye regjeringen heter det blant annet: "Det gjennomføres en analyse av de samfunnsøkonomiske konsekvenser av sentralisering kontra desentralisering."

Vil kommunalministeren ta initiativ til at det blir foretatt en slik konsekvensanalyse som blir lagt frem for Stortinget snarest?"


Les hele debatten