Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til sosialministeren

Datert: 13.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Ved mange alders- og sjukeheimar er helsepersonellbemanninga alt for låg. Dette gir som resultat at dei eldre/sjuke ofte får ei mangelfull pleie- teneste.

Kan statsråden medverke til at personalfaktoren ved desse institu- sjonane vert heva?"


Les hele debatten