Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til sosialministeren

Datert: 14.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Statsråden vil no at alle tomme sjukeheimsplassar skal takast i bruk.

Vil no statsråden også få fortgang i arbeidet som vil gjere det mogleg for kommunane å opprette skjerma einingar for urolege senil demente pasientar?"


Les hele debatten