Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til samferdselsministeren

Datert: 15.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Fergesambandet Skarberget - Bognes er en flaskehals på E 6 fordi det ikke er døgnkontinuerlig fergedrift. I 1986 lovet daværende samferdsels- minister at det i løpet av to år skulle åpnes døgnkontinuerlig drift av dette fergesambandet. Dette er ikke fulgt opp.

Vil samferdselsministeren ta initiativ til at dette snarest blir gjort?" (tas opp av Geir-Ketil Hansen)


Les hele debatten