Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til miljøvernministeren

Datert: 15.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "I september 1988 la ei gruppe, nedsett av Miljøverndepartementet, fram ein rapport om fritidsbåtpolitikken.

Når vil departementet ta steg til å fylgja opp denne rapporten, eventuelt delar av rapporten?"


Les hele debatten