Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til handelsministeren

Datert: 16.02.1990
Fremsatt av: Magnar Sortåsløkken (SV)
Besvart: 21.02.1990 av handelsminister Kaci Kullmann Five

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Norske redere har etterhvert erfart at det trengs en større andel norske sjøfolk på NIS-skip, blant annet av hensyn til sikkerheten på det enkelte skip. Manglende oppsigelsesvern for nordmenn på slike skip gjør rekrutteringen vanskelig.

Vil handelsministeren ta initiativ til å innføre det samme oppsigelses- vernet for norske sjøfolk som for arbeidsfolk i land?" (tatt opp av Magnar Sortåsløkken)


Les hele debatten