Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 14.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "Ifølge oppslag i A-pressen er ministerens råd til lavlønte kvinner, som for eksempel hjelpepleiere, å finne seg mer lønnsomme yrker.

Hvem skal da overta jobbene i for eksempel omsorgsyrkene, og hvilke andre yrker har statsråden i tankene for de lavlønte?"


Les hele debatten