Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 15.02.1990
Besvart: 21.02.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "REVITA ble etablert av en gruppe arbeidsledige med det mål å ta ansvar for egen situasjon, blant annet gjennom ideskaping og etablering av nye arbeidsplasser.

Vil statsråden bidra til å sikre at REVITA kan fortsette sin virksomhet?"


Les hele debatten