Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til handelsministeren

Datert: 02.03.1990
Besvart: 07.03.1990 av handelsminister Kaci Kullmann Five

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "I samband med norsk matvarebistand til Polen foreslo De-No-Fa og Lilleborg Fabriker A/S at i den utstrekning matvarehjelpen skulle innbefatte matfett (smør eller margarinprodukter), så burde matfett med basis i norsk fiskeolje vurderes, da dette ville være det rimeligste alternativ.

Hvorfor ble smør foreslått og ikke marint matfett når dette kan leveres til halve prisen?"


Les hele debatten