Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 02.03.1990
Besvart: 07.03.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Songlaget i BUL har som ledd i det folkelige kultursamarbeid med de baltiske stater invitert det prisbelønte koret Renatus fra Latvia til Norge. På grunn av valutavansker, stramme budsjetter m.m., har BUL søkt departe- mentet om støtte på ca 50 000 kroner. Foreløpig er det gitt avslag.

Vil statsråden vurdere en mer positiv holdning til dette, på bakgrunn av utviklingen i Lativa og den økte betydning av slik kultur-kontakt?"


Les hele debatten