Spørretimespørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Datert: 06.03.1997
Fremsatt av: Eva R. Finstad (H)
Besvart: 12.03.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): I dag gjennomgår voldtektsofre en betydelig belastning ved torettsinstans-systemet som gjør at offeret ofte må gjennomgå overgrepet i deltalj både ved byrettens og senere ved lagmannsrettens behandling av en voldtektssak.

Hva vil justisministeren gjøre konkret for å korte betydelig inn på den tiden som går mellom byrettens og lagmannsrettens behandling, slik at voldtektsofferet raskest mulig kan få en avslutning på saken og komme videre med sitt eget liv?


Les hele debatten