Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til justisministeren

Datert: 19.02.1990
Besvart: 07.03.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): "Ved å la tollvesenet få tilbake et tidligere arbeidsområde vil en kunne kombinere passkontrollen med narkotikakontroll og grensekontroll. En kunne samtidig spare adskillige ressurser ved å la passkontrollen gå inn som en del av tollkontrollen på grensen.

Vil justisministeren vurdere og eventuelt gjøre noe med saken?"


Les hele debatten