Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

Datert: 02.03.1990
Besvart: 07.03.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Ifølge Aftenposten 27. februar 1990 overveier Justisdepartementet å skjerpe straffen for smugling, blant annet på bakgrunn av at det uregi- strerte konsum av brennevin er langt høyere enn tidligere antatt.

Hva vil statsråden gjøre for å styrke politiets kontroll med smugling og ulovlig brennevinsomsetning?"


Les hele debatten