Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til fiskeriministeren

Datert: 16.02.1990
Besvart: 07.03.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Akvakulturstasjonen i Matre har fått furunkulose på fisk i forsk- ningsanlegget. Stasjonen har ikkje tilfredsstillande utstyr for oppsamling av smittefårleg avfall og kloakk. Skal ein utrydda smitten og hindra spreiing til nabobedrift, er eit nytt servicebygg heilt naudsynt.

Kan statsråden gå inn for å forsera dette bygget som det allereie føreligg både teikningar og kostnadskalkyle over?"


Les hele debatten