Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 22.02.1990
Besvart: 07.03.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Statens bygge- og eiendomsdirektorat har utlyst for salg sin eiendom Lagårdsveien 43 i Stavanger, tidligere fengsel, nå leiet av Stavanger kommune til dag- og nattsenter. Stavanger kommune har meldt seg som interessent, men staten har nå ombestemt seg og vil ikke lenger selge bygningen.

Hvorfor vil ikke staten selge, og hvis ikke, er det da mulig for kommunen å inngå en 5-års leiekontrakt?"


Les hele debatten