Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 22.02.1990
Besvart: 07.03.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Enkelte leietakere av lokaler til næringsvirksomhet i Oslo opplever at husverten legger på husleien med opptil 250% fra et år til et annet.

Hva mener statsråden om en slik husleieøkning og vil statsråden gripe inn i slike tilfeller?"


Les hele debatten