Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til sosialministeren

Datert: 08.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): "Det står ca 150 pasienter i kø for hjerteoperasjon i helseregion 4. Ventetiden i regionen er ca 12 måneder. Fylkeshelsesjefen i Møre og Romsdal avviser å gi garanti for operasjon på Feiringklinikken.

Vil sosialministeren ta et initiativ overfor Møre og Romsdal fylkeskom- mune med pålegg om å benytte Feiringklinikken for å redusere de alvorlige ventelistene for hjerteoperasjoner?"


Les hele debatten