Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til sosialministeren

Datert: 08.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Antallet krybbedød-ofre synes fortsatt å stige. Denne brå og uforklarlige dødsårsak gir foreldrene helt spesielle sorgopplevelser.

Vil sosialministeren bidra aktivt til at foreldreomsorgen kan bedres på dette området?"


Les hele debatten