Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til sosialministeren

Datert: 08.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "Av fylkeskommunene i helseregion II har Vest-Agder, Telemark og Buskerud siste året betalt over 4 mill. kroner for 1 500 kurdøgn i statlige regionsjukehus i Oslo som de ikke har brukt, og Rikshospitalet har fått dobbelt betalt for tusenvis av kurdøgn.

Mener statsråden dette er en rimelig ordning overfor fylkene?"


Les hele debatten