Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til finansministeren

Datert: 08.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av finansminister Arne Skauge

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Finansministeren er sikkert kjent med at en rekke selskaper fikk oppskrevet varebeholdningsverdien for ligningen for 1987 ved at man endret gjeldende praksis. For en rekke mindre bedrifter vil det bety konkurs hvis dette opprettholdes.

Er den sittende Regjering villig til å gjøre noe med denne urimelige skatteskjerpelsen slik at man unngår nedleggelse av arbeidsplasser?"


Les hele debatten