Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 09.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Rederiet A/S Borgestad i Porsgrunn vil dele ut 15 prosent aksjeutbytte for 1989.

Er dette i strid med lønnsloven, som har fastsatt 12 prosent som maksi- malt tillatt utbytte?"


Les hele debatten