Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "En rekke organisasjoner ba i brev til departementet datert 19. februar 1990, den norske delegasjonen på FNs konferanse "Utdanning for alle", i sitt innlegg på konferansen uttrykke motvilje mot at Kampuchea var representert ved Røde Khmer.

Har departementet fulgt opp henstillingen?"


Les hele debatten