Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "Omlag 60 elever har siden høsten 1988 deltatt i forsøksprosjektet "Fagopplæring i barnehager" i Oslo. Lærlingene, som er fra forskjellige deler av landet, skal ta sin fagprøve til høsten. Framtida for de involverte lærlingene er meget usikker.

Vil statsråden ta noe initiativ overfor organisasjonene for å få fort- gang i arbeidet med blant annet å få avklart om dette kommer inn under lov om fagopplæring?"


Les hele debatten