Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til justisministeren

Datert: 08.03.1990
Besvart: 14.03.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Shahanaz Akter er nektet oppholdstillatelse fordi skolemyndighetene i Bergen rådet henne til en utdanning som ikke hjemler for opphold.

Vil justisministeren omgjøre et vedtak som har sin bakgrunn i forhold studenten ikke kjente til?"


Les hele debatten