Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Ravnåsen (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 23.02.1990
Besvart: 14.03.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Sigbjørn Ravnåsen (KrF)

Spørsmål

Sigbjørn Ravnåsen (KrF): "Ifølgje nyleg utsendt pressemelding frå Statens forurensningstilsyn om kartlegging av spesialavfallsdeponi viser det seg at Telemark har 8 deponi i klasse 1. 7 av desse spesialavfallsdeponia ligg i nedbørfeltet til Norsjø, som er drikkevasskjelda til Skien.

Vil miljøvernministeren ta opp spørsmålet om å styrke miljøvern- avdelinga hos fylkesmannen i Telemark med ei fagstilling, slik at dei raskt kan kome i gang med nødvendige undersøkingar og straks-tiltak?"


Les hele debatten