Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 07.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Det hersker betydelig usikkerhet hos lokalbefolkningen i Akershus med hensyn til hvordan det blir tilrettelagt for at Gardermobanen kan benyttes av de mange tusen arbeidsreisende til den nye hovedflyplassen.

Hva kan statsråden gjøre for å sikre samordning mellom Gardermobanen og det kollektive transportnett og til en pris som er attraktiv for lokale reiser daglig?


Les hele debatten