Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til olje- og energiministeren

Datert: 15.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): "I dag sel vi tilfeldig kraft til Danmark og Sverige.

Har olje- og energistatsråden planar om å utvide tilbodet til andre land?"


Les hele debatten