Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 13.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Det statlige bibliotekutvalget har avgitt en prinsipiell uttalelse om organisering av Nasjonalbiblioteket. De foreslår etablering av en administ- rativ ledelse med overordnet ansvar for hovedbiblioteket i Oslo og avdelingen i Rana. De foreslår også opprettelse av et eget styringsorgan.

Vil statsråden sørge for at det snarest blir etablert en felles administrativ ledelse og at det opprettes et eget styringsorgan?"


Les hele debatten