Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 15.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Staten har reist sak mot sokneprest Kørner for å ta frå han sokne- prestembetet i Strandebarm. Staten vann saka. Ifølge Bergens Arbeiderblad ber biskop Lønning om at staten dekker saksutgiftene til sokneprest Kørner.

Synest statsråden dette er rimeleg?"


Les hele debatten