Spørretimespørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til landbruksministeren

Datert: 07.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A): "Pelsdyrnæringen har gjennom 80-tallet hatt stor betydning for inntekter og bosetting i mange distrikter.

Vil Regjeringen sørge for at det blir satt i gang strakstiltak for å hjelpe næringen over krisen, slik at infrastrukturen kan opprettholdes og distriktene kan dra nytte av en ny konjunkturoppgang?"


Les hele debatten