Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til handelsministeren

Datert: 15.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av handelsminister Kaci Kullmann Five

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Både fra EF-hold og fra enkelte øst-europeiske politikere har det blitt signalisert et ønske om tettere forbindelser mellom land i Øst-Europa og EFTA. Enkelte land har gitt uttrykk for at medlemskap i EFTA kan være aktuelt på lengre sikt.

Hva vil Regjeringen gjøre for å omdanne EFTA til en organisasjon som kan tilby medlemskap eller assosieringsavtaler med land i Øst-Europa?"


Les hele debatten