Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til finansministeren

Datert: 21.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av finansminister Arne Skauge

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Produktavgiften (jf. folketrygdlovens ^ 16.1) for 1990 har økt fra 3,7% til 4,3%. Det ble presisert at avgiften skulle være 4,3% for alle fiskefartøy. En del av fiskeflåten har de siste årene bare betalt 2,5%.

Hvilken hjemmel har det vært for bare å trekke 2,5% for deler av fiske- flåten?"


Les hele debatten