Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til sosialministeren

Datert: 23.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): "Under behandlingen av statsbudsjettet for 1990 sluttet en enstemmig sosialkomite seg til departementets forslag om å utvide forsøkene med å finansiere visse behandlingsformer ved somatiske sykehus ved innsparing i folketrygdens utgifter til sykepenger. Departementet og komiteen har uttalt at ytterligere 6-7 fylkeskommuner bør få delta i forsøksprosjektene.

Når vil Sosialdepartementet fremme forslag om dette for Stortinget?"


Les hele debatten