Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til næringsministeren

Datert: 23.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Det har gjennom media kommet fram til dels motstridende meldinger om departementets arbeid for å bringe inn privat kapital i Norsk Jern Holding.

I hvilken grad vil en slik privatisering være forenlig med de over- ordnete oppgaver Norsk Jern Holding har i omstillingsprosessen for Rana- samfunnet, og vil departementet ta hensyn til de vedtak som er fattet av Norsk Jern Holdings styre og bedriftsforsamling?"


Les hele debatten