Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 22.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Det er strid om kor vidt midla i Norsk Kassettavgiftsfond skal gå til vederlag for pop-artistar, eller om fondet skal vera ein aktiv reidskap i norsk musikk- og kulturliv.

Kva meiner statsråden om dette, og vil departementet eventuelt vurdera endringar i retningslinene for tildeling?"


Les hele debatten