Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til samferdselsministeren

Datert: 08.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Veistrekningen E6 Bogsrud-Minnesund er sterkt ulykkesbelastet. Flere dødsulykker har skjedd der, den siste for ganske kort tid siden. Risikoen for ulykker vil øke betraktelig når trafikken i forbindelse med OL-94 kommer.

Er planarbeidet for omleggingen av E6 Bogsrud-Minnesund-Ørbekk kommet så langt at arbeidet kan starte opp umiddelbart om det blir stilt midler til disposisjon i forbindelse med OL-94?"


Les hele debatten