Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 23.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Ved innleige av lastebilar til massekjøring og anna vedlikehalds- arbeid, har Vegvesenet fylgd ein praksis med å gje fortrinn (preferanse) til dei som har brøytekontraktar. Dette er viktig for å sikre Vegvesenets trong for kontinuitet, fagleg og teknisk standard i brøyte- og strøtenesta.

Kan samferdsleministeren stadfeste at bruk av fortrinnsrett framleis er gjeldande praksis?"


Les hele debatten