Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 23.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Hva er gjort eller hva blir gjort for å skape mest mulig like konkurranseforhold for næringslivet i distriktene ved å redusere distrikts- kostnadene på flyreiser, teletjenester, transportstøtte og lignende?"


Les hele debatten