Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til justisministeren

Datert: 23.03.1990
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 28.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "I april 1988 ga Arbeiderpartiets justisminister Straffelovrådet i opp- drag å vurdere en utvidet kriminalisering og strengere strafferettslige reaksjoner mot doping.

Hvor langt har dette arbeidet kommet, og når kan statsråden fremme et lovforslag for Stortinget?"


Les hele debatten